Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

150K

BIA FOUNDERS RUBAEUS
mang vị ngọt và chua từ trái phúc bồn tử tươi - 5.7%
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

120K

BIA REKORDERLIG CIDER VỊ DÂU DẠI
bia trái cây vị dâu dại
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

120K

BIA REKORDERLIG XOÀI & PHÚC BỒN TỬ
bia trái cây vị Xoài & Phúc Bồn Tử - 4.5%
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

110K

BIA BELGO BLONDE
bia Bỉ truyền thống dòng Blonde
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

75K

BIA MAGNERS CIDER
Bia trái cây vị Táo - 4.5%
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

65K

BIA BIRA 91 WHEAT ALE
White : low bitterness wheat beer - 4.7%
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

50K

BIA BIRA 91 BLONDE ALE
Blonde : extra hoppy summer lager - 4.5%
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

105K

BIA TƯƠI CHANH DÂY WHEAT ALE
wheat ale with fresh passionfruit - 4.0%
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

85K

TÊ TÊ WHITE ALE
Clear golden in colour with a tight white head
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

115K

JASMINE IPA
Assertively hopped "West Coast" IPA brewed with Vietnamese jasmine
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

80K

ROOSTER DARK
Smooth, Drinkable dark beer with coffee caramel & piney hops
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

65K

PLATINUM GOLDEN ALE
Complex toasted malt-hop balance with a clean rounded palate
Quán Ụt ỤtChốt hàng