Quận 2
47 Xuân Thủy, Quận 2, Hồ Chí Minh
Quận 1
168 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Hồ Chí Minh, Viet Nam