Quận 2 ( Tạm thời đóng cửa - chỉ phục vụ mang về và giao hàng )
47 Xuân Thủy, Quận 2, Hồ Chí Minh
Quận 1 ( Tạm thời đóng cửa - chỉ phục vụ mang về và giao hàng )
168 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Hồ Chí Minh, Viet Nam