Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

184K

XÚC XÍCH Ý CAY
Xúc xích heo băm với ớt đỏ và thì là
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

184K

XÚC XÍCH CHICAGO
Xúc xích pepperoni nướng, hành tây xào, mù tạt
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

184K

NẠC VAI XÔNG KHÓI
Xông khói suốt năm tiếng, dùng "nuy" hoặc "tắm sốt"
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

339K

BBQ GÀ ĐẠI NÁO
Xông pha trong khói gỗ mít thơm lừng
Quán Ụt ỤtChốt hàng