Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

40K

SAIGON SPECIAL
Premium Vietnamese lager - 4.9%
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

40K

TIGER
Refreshing , light lager - 5.0%
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

45K

HEINEKEN
Bia đằm vị, mượt - 5.0%
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

109K

FUZZY LOGIC HARD LEMONADE
thít quenching alcoholic lemonade 5.0%
Quán Ụt ỤtOrder now