Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Để phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa báo gồm tính giá, cước mua và sử dụng hàng, thông tin liên hệ (Địa chỉ giao hàng, số điện thoại người nhận hàng và các thông tin chi tiết khác do quý khách cung cấp) để giao nhận hàng. Ngoài ra, việc thu thập thông tin còn được sử dụng cho mục đích thông báo các chương trình khuyến mại, ưu đãi dành cho khách hàng, các thông tin về sản phẩm mới.

Phạm vi sử dụng thông tin: Sử dụng trong nội bộ và chỉ cung cấp thông tin cho đơn vị chị trách nhiệm giao hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin khách hàng được lưu trữ không giới hạn thời gian.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin: Đon vị giao hàng có hợp đồng dịch vụ giao hàng.

Đơn vị thu thập thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN ỤT ỤT địa chỉ: ‎300-302-304 Trường Sa, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, số điện thoại liên hệ: ‎02839144500.

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin: Người dùng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại ‎02839144500 để được giải quyết.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến