Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

50K

Nước Mía Lùi Siêu Thơm
Nướng xém lửa
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT SAO PHẢI XOẮN
Bottoms Up - Refreshing & slammable for the discerning connoisseur 4.4% ABV, 15 IBU
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT XẠO BÀ CỐ
F*ckin Liar - Refreshing summer ale with coriander & Buddha hand ABV 4.2%, 19 IBU
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT CỞI ĐỒ RA
Holy Grail - Freshly tapped sunlight in a glass with fragrant aromatic hop 4.8% ABV, 22 IBU
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT LÙN MÀ LÁO
Short but Arrogant - Smooth touch of malt to balance the light spice 5.2% 22 IBU
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT ĐỪNG CHỌC TAO
Don't F*ck With Me - Perfectly balanced hot bitterness & light malt 5.4% ABV, 44 IBU
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT XẤU MÀ CHẢNH
Ugly But Vain - Dark hop aroma, strong in citrus, grapefruit & passion 6.5% ABV, 64 IBU
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

55K

BIACRAFT KHÔNG SAO ĐÂU
No Star Where, BiaCraft x Platinum - Light, easy-drinking during a long session 4.8% ABV, 28 IBU
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

55K

PLATINUM KELLER PALE ALE
Citrusy, crispy ale - 4.6%
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

69K

PLATINUM GOLDEN ALE
Smooth, refreshing malty flavour - 4.6%
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

ROOSTER BLONDE
Clean flavour, with a hint off citrus - 5.0%
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

89K

ROOSTER DARK
With toffee caramel & piney hops - 5.0%
Quán Ụt ỤtOrder now