Quán Ụt Ụt

Food

Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

599K

BBQ PORK RIBS
Low & slow St Louis cut cooked in cashew smoke
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

599K

OH HEO YEAH SAIGON PORK RIBS
Our take on Vietnamese ribs with sweet and sticky fish sauce
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

599K

FULL MEMPHIS DRY-RUBBED PORK RIBS
An explosion of sweet and cpmplex Tennesse dry spices
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

599K

SPICY GOCHUJANG PORK RIBS
A satisfying blend of Korean flavour with American BBQ sauce
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt

Drinks

Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

49K

Nước Mía Lùi Siêu Thơm
Nướng xém lửa
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT XẠO BÀ CỐ
F*ckin Liar - Refreshing summer ale with coriander & Buddha hand ABV 4.2%, 19 IBU
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT LÙN MÀ LÁO
Short but Arrogant - Smooth touch of malt to balance the light spice 5.2% 22 IBU
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT ĐỪNG CHỌC TAO
Don't F*ck With Me - Perfectly balanced hot bitterness & light malt 5.4% ABV, 44 IBU
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt

Merchandise

Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

249K

HIGH WAY TO HEO
HIGH WAY TO HEO
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

249K

NEVERMIND
NEVERMIND T-SHIRT
Quán Ụt ỤtOrder now
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

249K

PIGS WILL FLY
PIGS WILL FLY T-SHIRT
Quán Ụt ỤtOrder now